Nacionalni dan darivanja © 2012 | Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva - Hrvatska

e-mail: info@nacionalnidandarivanja.com

 

Ministarstvo zdravlja RH - Hrvatska donorska mreža - Udruga Transplant

Europske igre transplantiranih i dijaliziranih osoba - Zagreb 2012.